Stress reductie therapie


stress

Voor de stressreductietherapie maken we gebruik van Hearthmath apparatuur. Deze meet het niveau van de “gestresste” hartfunctie.

Emotionele stress is waarschijnlijk de grootste oorzaak van achterblijvende prestaties. Stress reductie is de sleutel voor een verbetering van gezondheid en prestatie, alleen ontspanning is daarbij niet genoeg.

De werking van ons hart wordt sterk bepaald door onze emoties. Het hart heeft op zijn beurt weer een diepgaand effect op het functioneren van onze cognitieve functie, zoals de helderheid van ons denken, de belangrijke beslissingen die we nemen en de manier waarop we communiceren.

  • Negatieve emoties zoals frustratie resulteren in een chaotisch hartritme, wat kan leiden tot verminderd fuctioneren van het brein “cortical inhibition”.
  • Focussen op een positieve emotie leidt tot een harmonisch hartritme, wat resulteert in meer helderheid van denken “cortical facilitation”.

De verbinding tussen hart en het brein kan dus door de mens worden beïnvloed, resulterend in significante verbeteringen in gezondheid, welbevinden en prestatie.

Door het gebruik van de Freeze Framer sensor kunt u “live” zien hoe gedachten en gevoelens uw hart en autonome zenuwstelsel beïnvloeden.

Met de Freeze Framer kunt u objectief uw hart volgen en zien wanneer uw autonome zenuwstelsel in balans is.