Vergoedingen


Fysiotherapiepraktijk Ganzenstad heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij declareren onze verrichtingen rechtstreeks bij uw verzekeraar, wanneer u voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. Informeert u vooraf goed bij uw verzekeraar of uw behandelingen gedekt worden door uw (aanvullende) verzekering.

Indien de verrichtingen niet vergoed worden door uw verzekering, dan gelden onze particuliere tarieven.

Behandeling fysiotherapie € 37,00
Behandeling manuele therapie € 48,00
Intake en onderzoek na screening € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Telefonische zitting € 37,00
Toeslag behandeling aan huis € 15,00