Eerste bezoek


Het eerste bezoek bestaat uit een kennismaking en intake. Daarna vindt er een uitgebreide inventarisatie van uw klacht(en) en een lichamelijk onderzoek plaats.

Behandelplan op maat

Naar aanleiding van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek wordt met u de uitkomst hiervan besproken. Onze fysiotherapeut legt u uit welke behandelingen het meest effectief kunnen zijn bij uw klacht en met welk doel bepaalde handelingen worden uitgevoerd. In overleg wordt een behandelplan opgesteld. Het kan zijn dat u beter door een andere therapeut/specialisatie behandelt kan worden, ook dit gaat uiteraard in overleg met u.

Om kwaliteit en samenwerking tussen verschillende disciplines te optimaliseren worden alle resultaten van de intake en het onderzoek vastgelegd, zodat gedurende het gehele traject van uw behandeling evaluatie kan plaatsvinden.

Tijdens de behandeling krijgt u advies ter voorkoming van (nieuwe) klachten, ook krijgt u mogelijk oefeningen die u “thuis” kunt doen. De fysiotherapeut zal u coachen m.b.t. het oplossen van uw klacht en het voorkomen van nieuwe klachten.