Spinal Mouse – Rugscan


Hoe vaak hoor je niet dat iemand die rugpijn heeft, het ene na het andere onderzoek ondergaat, röntgenfoto’s of een MRI-scan laat maken, maar dat de oorzaak van de pijn blijft onbekend blijft. Door de rugscan, die door de Spinal Mouse gemaakt wordt, kunnen bewegingsstoornissen, die bij elk ander onderzoek verborgen blijven, door middel van computeranimaties aan het licht gebracht worden.

De Spinal Mouse bestaat ongeveer 12 jaar en komt uit Zwitserland. In Europa wordt er op dit moment in ongeveer 2500 praktijken met de Spinal Mouse gewerkt en in Nederland zijn er op dit moment ongeveer 200 praktijken, die ermee werken.

Het is bijzonder lastig om bij een lichamelijk onderzoek van de wervelkolom ieder wervelgewricht tegelijk op bewegingsuitslag te onderzoeken. De wervelkolom is een keten van gewrichten. Om op ieder niveau van deze keten een bewegingsuitslag vast te stellen is zonder een speciaal meetinstrument niet mogelijk.

De Spinal Mouse is een is een (stralingsvrij) hightech apparaat, met een meetkop, voor gebruik in verschillende doelgebieden. Het analyseert zowel de stand en de bewegelijkheid van de totale wervelkolom, als die van de wervelsegmenten onderling. Hierdoor wordt een heel betrouwbaar overzicht van elke bewegingsbeperking in de wervelkolom verkregen.

Zo brengt de rug scan de wervels in beeld en geen weke delen zoals spieren. Weefselschade toont de scan dan ook niet aan; een uitstulping van een tussenwervelschijf, beter bekend als hernia, valt er ook niet op te zien. Evenmin als een wervelbreuk of artrose.

Wat wel wordt aangetoond zijn afwijkingen in de stand van de wervels. En, wat zeker net zo belangrijk is, afwijkingen in de beweeglijkheid van de wervelkolom, iets dat op een MRI-scan of röntgenfoto niet te zien is. De fysiotherapeut ziet waar wervels vastzitten, waar te veel speling tussen de wervels zit en hoeveel iedere wervel afzonderlijk beweegt tijdens het buigen en strekken.

 

Hoe werkt de Spinal Mouse?

De werking van de Spinal Mouse is snel, eenvoudig en betrouwbaar. De metingen worden uitgevoerd door het glijden van het draadloze apparaat langs de wervelkolom, waarbij de patiënt in verschillende lichaamshoudingen staat.

De meet kop past zich hierbij vanzelf aan, aan de contouren van het lichaam. Zo krijg je een beeld van de hoeken tussen iedere onderliggende en bovenliggende wervel en kunnen we zien hoeveel iedere wervel afzonderlijk beweegt tijdens het buigen en strekken.

De relevante gegevens worden verzameld en verwerkt op de computer. De Spinal Mouse-software visualiseert de stand en het bewegen van de wervelkolom en de wervels onderling, evenals de storing in het bewegend functioneren.

De resultaten van de meting worden in een overzichtelijke grafiek weergegeven en geven een betrouwbaar overzicht van de bewegingsbeperking van alle rugwervels. De resultaten kunnen direct worden bekeken. Elke rapportage wordt opgeslagen en kan worden afgedrukt.

Aan de hand van de verkregen meetuitslagen, kunnen we heel nauwkeurig behandelen. Behandelen in combinatie met de Spinal Mouse geeft goede resultaten, omdat je uit de meetresultaten van de Spinal Mouse precies kunt aflezen welke wervelniveaus beperkt zijn of juist teveel bewegen. Vervolgens kunnen we de juiste wervelgewrichtjes mobiliseren en trainen.

Voorafgaand aan de behandeling wordt met de Spinal Mouse de wervelkolom in kaart gebracht en analyseren we de aanwezige beperkingen. Hierna kunnen we starten met de behandeling.

Na meerdere behandelingen meten we opnieuw de wervelkolom met de Spinal Mouse en kijken we naar de veranderingen die hebben plaats gevonden.

 

Vergoeding
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van uw verzekeringspakket.